Widal agg. Test
کد آزمایش
80612
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون
نام های مشابه
-
نوع نمونه
سرم ، مايعات بدن
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
7 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
-
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
هموليز
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
هدف از انجام اين آزمايش شناسايي آنتي بادي سالمونلا تايفي در خون است. در اين روش آنتي ژن سالمونلا تايفي در معرض آنتي بادي هاي موجود در خون بيمار مبتلا به حصبه قرار داده شده.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
-
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
-
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
10 تا 14 روز
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی آریا می باشد . ® طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار