D-dimer(Quantitative)
کد آزمایش
10461
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري
نام های مشابه
FDP ، FBP ، Fibrin Breakdown
نوع نمونه
پلاسماي سيتراته ، پلاسماي هپارينه
حجم نمونه
2ml
کمترین حجم نمونه
1ml
نگهداری نمونه
-
حمل و نقل نمونه
8 ساعت ، 4 روز
نیازهای همراه نمونه
نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه
راهنمای جمع آوری نمونه
سانتريفوژ در 1500 دور در 15 دقيقه ، جلوگيري از تکرار
اطلاعات لازم از بیمار
سن بيمار
معیار رد نمونه
-
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
-
اطلاعات بالینی
فيبرينوليز با واسطه پلاسمين صورت مي گيرد که لخته هاي فيبرين را به D-Dimer و محصولات تخريب فيبرين (FDP) تجزيه مي کند. D-Dimer يا FDP بخشي از از پانل هاي تست هاي درخواستي خواهند شد. از سطوح اين تست براي ارزيابي خطر عود ترومبوآمبولي وريدي استفاده مي شود.
مقادیر مرجع
-
احتیاط ها
هرگاه که سيستم هاي انعقاد و فيزينوليتيک فعال باشند ، D-dimeres و FDP مي توانند افزايش يابند.
منابع بالینی
-
توضیح روش کار
-
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه
مدت زمان انجام آزمایش
1 روز
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی آریا می باشد . ® طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار