Direct fungi
کد آزمایش
171332
نوع نمونه
پوست ، مایعات بدن و.....
نگهداری نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
جواب دید مستقیم 24 ساعته، جواب کشت : در نمونه مایع نخاع 8 روزه ، سایر نمونه ها 16 روزه.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب ، 7 روز
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی آریا می باشد . ® طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار